Nederland – Nationale Dodenherdenking

Op 4 mei vindt zoals ieder jaar de Nationale Dodenherdenking plaats. Tot 1961 was dit om de doden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevallen waren, te herdenken, maar vanaf dat jaar werd het breder getrokken en worden ook de gevallenen van andere militaire conflicten en vredesmissies herdacht.

De Dam

In 2020 en 2021 moesten de herdenkingen op de Dam in Amsterdam vanwege de corona-pandemie klein worden gehouden, met slechts een handjevol genodigden, maar vorig jaar kon de plechtigheid weer op de normale manier plaatsvinden.
Voorafgaand aan de kransleggingen is er de 4-mei voordracht in de Nieuwe Kerk, die dit jaar door auteur Marcel Möring wordt gegeven.

Koningin Máxima en Koning Willem-Alexander op weg naar het Monument op de Dam (screenshot)
Koning en Koningin met hun gevolg, waaronder burgemeester Halsema van Amsterdam, komen aan bij het monument… (screenshot)
…waar net voor achten de eerste krans gelegd zal worden (screenshot)
Koning en Koningin op weg om de krans over te nemen (screenshot)
Het koningspaar buigt na de kranslegging (screenshot)
Close-up van de linten met de monogrammen van Koning en Koningin (screenshot)

Vlak voor 20.00 uur zullen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima als eersten een krans leggen bij het Nationaal Monument.
Hierop volgend wordt het Taptoe-signaal gespeeld. Dit luidt de twee minuten stilte om 20.00 uur in, met daarna het volkslied.

Vlak voor achten… (screenshot)
...de taptoe wordt geblazen en de Dam valt stil (screenshot)

Screenshots van de twee minuten stilte

Zicht over het Damplein met op de voorgrond het beeld van de Vrede, net onder de koepel van het koninklijk Paleis
De paleisvlag
Na de twee minuten stilte: het volkslied
Militairen in de houding tijdens het spelen van Het Wilhelmus

Dit wordt gevolgd door een toespraak van de 17-jarige Loewana Weiss over het oorlogsverleden van haar Sinti-familie. waarna de overige kransen worden gelegd.

Loewana Weiss tijdens haar toespraak (screenshot)

Aansluitend houdt televisie- en radiopresentator Dieuwertje Blok een toespraak tijdens de herdenkingsplechtigheid op de Dam.

Dieuwertje Blok tijdens haar aangrijpende toespraak (screenshot)

Schoolkinderen uit Amsterdam en Zwolle leggen vervolgens bloemen bij het monument.

De herdenking nadert zijn einde met schoolkinderen uit Amsterdam en Zwolle… (screenshot)
—die bloemen bij het monument leggen (screenshot)

Het slot van het programma is het defilé van de aanwezigen langs de kransen om 20.20 uur.

Het koningspaar opent het defilé langs de bloemen en kransen tot besluit van de herdenking (screenshot)

Waalsdorpervlakte

Naast de plechtigheid op de Dam is ook de herdenking op de Waalsdorpervlakte in de duinen van Den Haag en Wassenaar altijd druk bezocht en in tegenstelling tot de herdenking op de Dam zeer ingetogen.
In de Tweede Wereldoorlog werden in dit duingebied zo’n 250 tot 280 burgers gefusilleerd, onder wie veel verzetsstrijders.

De eerste dodenherdenking op 3 mei 1946 op de Waalsdorpervlakte (publiek domein)

Op 3 november 1946 werden hier door een groepje verzetsvrienden vier houten fusilladekruisen geplaatst. Op die dag werd de eerste oorlogsherdenking georganiseerd, een stille tocht van het Oranjehotel (de Polizeigefängnis in Scheveningen) naar het monument.
Aan deze tocht, die ook op de radio werd uitgezonden, namen zo’n 30.000 mensen deel.

De vier bronzen herdenkingskruizen op de Waalsdorpervlakte (© Vlagblog)

In 1949 werd er een muurtje bij de kruizen gebouwd en in 1959 werd op de ernaast gelegen hoogte een klokkenstoel met een Bourdonklok geplaatst.
In 1975 werd er een gedenksteen aan het monument toegevoegd met de tekst: Hier brachten vele landgenoten het offer van hun leven voor uw vrijheid. Betreed deze plaats met gepaste eerbied.
In 1980 werden de bronzen kruisen vervangen door bronzen replica’s. De originele kruisen bevinden zich nu in het Fries Verzetsmuseum te Leeuwarden.

De klokkenstoel met Bourdonklok op de Waalsdorpervlakte (© Vlagblog)

Screenshots herdenking Waalsdorpervlakte

De Bourdonklok wordt geluid
Het spelen van de taptoe
Twee minuten stilte bij het monument

Vlagprotocol

Het vlagprotocol voor de 4e mei is verankerd in de officiële vlaghijsinstructie van de Rijksoverheid. Dat houdt in dat de vlag bij Rijksgebouwen om 18.00 uur gehesen wordt.
Tot en met 2019 gold dit ook voor particulieren, in 2020 en 2021 werd dit losgelaten en sindsdien gecontinueerd.
Dat houdt in dat iedereen die in het bezit is van een Nederlandse vlag, opgeroepen wordt die de HELE DAG, vanaf zonsopkomst, uit te hangen.

Bij het hijsen dient de vlag eerst tot bovenin de top te komen, om daarna zover te zakken tot er een ruimte ontstaat, waar theoretisch nog een vlag zou passen (de symbolische en onzichtbare vlag van de dood). Daarmee hangt de vlag halfstok.

De vlag dient weer gestreken te worden tegen zonsondergang, waarbij ze opnieuw eerst weer in top gaat en daarna pas naar beneden.

Op 4 mei wordt, zoals dat heet ‘uitgebreid’ gevlagd, wat inhoudt dat de vlag op alle Rijksgebouwen gehangen wordt.

NB: Voor de geschiedenis van de Nederlandse vlag: zie de post van morgen (Bevrijdingsdag)